Groeiplaatstour Breda

Op dinsdag 18 september jl. hebben wij een praktijktour georganiseerd in samenwerking met Gemeente Breda en BSI Bomenservice. Tijdens deze dag hebben wij inzicht gekregen in hoe bomen zich hebben ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar in een bomengranulaat dat gemeente Breda intensief is gaan gebruiken voor haar bomen in verhardingen.

Op deze dag hebben we een vijftal boomgroeiplaatsen bovengronds geanalyseerd en twee boomgroeiplaatsen open gegraven om ook een ondergronds onderzoek uit te kunnen voeren. Hier hebben we mogen constateren dat de producten doen wat ze moeten doen. In het bomengranulaat is een goede en gezonde wortelontwikkeling te zien, heeft geen uitspoeling van voedingsgrond plaatsgevonden en heeft zich een perfect draagkrachtig steenskelet gevormd.

Wat we helaas ook hebben moeten constateren tijdens deze praktijkdag is dat het tijdens de uitvoering nog wel eens fout gaat waardoor het gewenste eindbeeld niet altijd gehaald wordt. Dit resulteert vaak in onnodige extra kosten voor opdrachtgevers doordat bomen het niet overleven in een groeiplaats die niet goed is ingericht of door noodzakelijk onderhoud aan de omliggende verharding door verzakking of wortelopdruk.

Het op een juiste manier aanbrengen en verwerken van groeimedia blijft een specialistisch werk waarvoor kennis van zowel civieltechnische aspecten als “groene”kennis van groot belang is. Alleen dan wordt het optimale resultaat behaald in het inrichten van een goede boomgroeiplaats en omliggende infrastructuur.

We zullen deze ervaringen verwerken om zo een optimalisatie te maken naar de toekomst.

Bomen Unie Nederland staat graag voor u klaar om te voorzien in het juiste advies en het maken van de juiste keuzes om samen te zorgen voor een klimaatadaptieve en groene samenleving!